İstanbul Florya 1000 İsale Hattı

İşin Adı:

İstanbul Bakırköy İçmesuyu İnşaatı

İnşaat Tarihi:

1996-1998

İş Veren:

İSKİ Genel Müdürlüğü

İstanbul Bakırköy İlçesi ve mücavir alanındaki 100 ila 1000 çapları arasındaki 100 km içmesuyu isale hattı döşenmiş, bu iş kapsamında E-5 üzeri, Cennet Mahallesi-Florya İsale bağlantı köprüsü inşa edilmiştir.