İnşaatın olduğu her yerde kalite ile var olmaktır.

Değerlerimiz;

 • Bilgi
 • Özveri
 • Araştırma ve Çözüm
 • Güven
 • Saygı

İşletme, araştırma, geliştirme, teknoloji kullanımı, bilgi düzeyi ve uygulama açısından uluslar arası düzeyde başarılı, lider bir şirket olmak.

Kazandığı bilgi birikimini (know-how) yurt içi ve yurt dışına aktaran, eğitim, test ve sertifikasyon ve Ar-Ge konularında, Türkiye ve çevre ülkelere önderlik yapan bir şirket haline gelmek.

Türkiye inşaat sektörüne yön vermek, tasarım, uygulama ve kullanım alanlarını genişletmek ve çeşitlendirmek.

Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelik ve nicelik teknisyen, mühendis ve üst düzey yöneticiler yetiştirmek.

Yönetim İlkelerimiz;

 • Faaliyetlerimizle ilgili tüm yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
 • İşverenlerin beklentilerini karşılamak
 • Biz bilinci ile çalışmak
 • Var olan ile yetinmeyip sürekli gelişmek
 • Sistem yaklaşımı ile çözüm üretmek
 • Çevre etkilerini kaynağında azaltmak
 • Çalışma ortamlarımızı tüm paydaşlarımız için daha güvenli hale getirmektir.

Çevresel İlkelerimiz;

 • Enerji ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak.
 • Zararlı çevre etkilerini kaynağında en aza indirgemek, atıklarını minimize etmek ve çevre kirliliğini önlemek için tedbir almak
 • Tüm faaliyetlerini ilgi çevre mevzuatı çerçevesinde yürütmek, yönetmeliklerin olmadığı yerlerde kendi yönetmeliklerini belirlemek.
 • Sektörün çevresel faaliyetlerde öncü olmak için çaba sarf etmek ve tecrübelerini üçüncü tarafların izlemesine açık tutmak
 • Çevresel hedeflerini bu ilkeler doğrultusunda belirlemek ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini daha ileri götürmektir.